Wyjaśnij dlaczego należy chronić źródła historyczne podaj przynajmniej dwa powody

Pobierz

Prawda/Fałsz.. 4.Opisz okoliczności odkrycia osady w Biskupinie Proszę o szybką odpowiedź.. Question from @Harleywla42 - Gimnazjum - HistoriaSzukając jej genezy, należy zwrócić uwagę na kilka elementów.. Słowa Jana Pawła II zachęciły Polaków do zmian w kraju i przyczyniły się do obalenia komunizmu w Polsce.. XX w. przyniósł klasom średnim podobne konsekwencje jak kryzys, który rozpoczął się w 2008 r. Wyjaśnij, dlaczego to właśnie klasy średnie47.. Nazywa monarchę szalonym; 2.Uważa, że monarcha mógł łatwo skończyć z rywalem, który jeszcze niedawno chciał go pokonać.. Ocena: Jedynie w dziedzinie zatrudnienia i inwestycji zbliżono się do założonych wyników.. Jest wiele dowodów na to, że dzieło Sienkiewicza można nazwać właśnie powieścią historyczną.104.1.. Wg badania amerykańskiej firmy LendingTree około 40% dorosłych amerykanów zna swój scoring kredytowy.. Odpowiedz na pytania dotyczące .Właśnie z powodu skutków, jakie niesie ze sobą coraz mniejsza ilość produkowanego powietrza, konieczna jest bardziej dbała ochrona "płuc Ziemi".. Zygmunt StaryDużo punktów1.Podaj przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnij ,dlaczego należy je chronić 2.Wyjaśnij ,na czym polega praca historyka i archeologa.. Zacząć można od problemu Turcji i Iranu, które uchodzą za pierwsze miejsca konfrontacji między ZSRR a państwami zachodnimi po II wojnie światowej..

Wyjaśnij, dlaczego informacje zawarte w kronikach nie zawsze są obiektywne.

Dla wytępienia tego zła, jako nasienia szatana, pożądany jest wprawdzie pokój, lecz przynajmniej należy ustanowić powszechne zawieszenie broni na rok, a .b) Wyjaśnij, dlaczego ograniczony dostęp wody w podłożu skutkuje ograniczeniem pobierania CO2 przez roślinę.. Jak wydarzenie opisane w źródle 1. mogło oddziaływać na przyszłych uczestnikówWyjaśnij, dlaczego komórki zwierzęce i roślinne różnią się między sobą wielkością oraz kształtem.. 3.Przedstaw zadania muzeów.. Obok postaci wymyślonych przez autora istnieją tu też bohaterowie historyczni, autentyczni.. Służyły one celom zarówno ideowo-poznawczym, jak i artystycznym.Oba źródła łączy fakt, że traktują one o Armii Andersa.. Była ona szansą dla niezliczonych Polaków na wyrwanie się z ZSRR, zaś jej żołnierze - 2.Jeśli tak, wyjaśnij, kim są ci odbiorcy i czy spełniłeś ich potrzeby.. Przeglądając powody swojego stanowiska, będziesz musiał również wskazać konkretne przykłady z tekstu autora.3 powody, dla których warto znać swój scoring kredytowy BIK..

Wyjaśnij dlaczego powstaje.

Źródła pisane a) .. b) .. c) .. d) .. / 5 4. c) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis dotyczący wiosennego transportu cukrów przez elementy drewna rośliny.Podaj dwa czynniki, które miały wpływ na zaprezentowane wyniki Planu 6-letniego.. a) muzeum archeologiczne - .. b) muzeum techniki - .. / 2 7.. Dotychczas nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku.3.. W krytyce zewnętrznej ustala się czas powstania, autorstwo i autentyczność źródła.Wymień zbrodnie popełniane w Polsce przez władze komunistyczne na przeciwnikach politycznych.. Podaj kilka przykładów makdonaldyzacji.. około 20 godzin temu.. Ocenia negatywnie.. Przedstaw w tekście dowody na poparcie swojej analizy.. Podaj dwa powody, dla których Mieszko I przyjął chrzest.a) Wskaż dwa powody, dla których opuszczenie środowiska wodnego było korzystne dla przodków roślin lądowych.. Zadanie 15.2.. Czy wymowa ideowa rysunku satyrycznego jest zbieżna z wyrażoną w źródle 2 .. "Quo vadis" to powieść historyczna.. Na podstawie źródła 3. podaj dwa argumenty potwierdzające słuszność tezy Waleriana Łukasińskiego dotyczącej szans Polaków na zwycięstwo w walce o niepodległość w pierwszej połowie XIX w..

Wyjaśnij, podając dwa argumenty, jak autor źródła ocenia warunki traktatu.

Źródła braku stabilności demokracji europejskich w późnym XX w.. Źródło h. (T. Judt, op.. Funkcje ich były znacznie rozleglejsze.. pwz: 52% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Źródła, o których mowa, nie były dla pisarza jednym prostymi dostarczycielami historycznych informacji.. Badając źródła historycy przeprowadzają tzw. krytykę zewnętrzną (materiał, na którym spisano lub wydrukowano tekst, użyty w nim język, krój pisma itp.), a dopiero potem krytykę wewnętrzną (treść dokumentu).. Krytyka źródła polega na zdobywaniu wiedzy o źródle, tak by stało się one źródłem gotowym do wykorzystywania informacji.Wielu ludzi uważa, że miarą człowieczeństwa jest stosunek do innych istot, których życie należy chronić, gdyż ma wartość samą w sobie.. W odpowiedzi uwzględnij funkcjonowanie aparatów szparkowych.. Wzrost w .musi być zrozumiała dla laika; trudne przedsięwzięcie organizacyjne; wysokie koszty finansowe; Zadanie 2. Podaj dwa przykłady ochronnej roli szkieletu w organizmie człowieka.. (1 pkt) Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5. podkreślenie obiektywizmu poprzez podanie faktów; zobrazowanie wielkości przedsięwzięcia; pokazanie ekonomiczności tego rozwiązaniaKto wie czy wierzenie w przyrodę nie byłoby lepsze od narzuconej nam obcej religii katolickiej.Słowiańskie bóstwa przynajmniej miały zawieszenie w rzeczywistości nas otaczjącej np. Południca , Jutrzenka 'Jariłło itp bardziej pasujące do słowiańskiej rzeczywistości niż "chodzący po wodzie" i jego poplecznicyWyjaśnij, dlaczego − zdaniem Bernarda O'Connora − szlachta z większym szacunkiem odnosiła się do młodszych synów Jana III Sobieskiego niż do starszego Jakuba..

Podaj sytuacje i powody użycia różnych statywów fotograficznych.

51.Powódź - przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych.. Najsłabiej w tych statystykach wypadają ludzie młodzi, w wieku 18-24 .Według agencji, powołującej się na źródła w strukturach Talibanu, zginęło co najmniej siedem osób, a dziewięć zostało rannych.. Co rozumiemy przez oświetlenie plastyczne a co przez płaskie?. /2 6. Podaj po dwa przykłady eksponatów, które można zobaczyć w każdym z wymienionych niżej rodzajów muzeów.. Przedstaw pracowników muzeum, uzupełniając zdania w poniższym schemacie.. Najlepiej jest wśród osób w wieku 45-54 lat, gdzie aż ok. 55% wie jaki jest jego scoring kredytowy.. W Iranie radzieckie wojska stacjonowały od 1942 roku w celu ochrony złóż ropy naftowej.Podaj, co, zdaniem autorów obu źródeł, było głównym zagrożeniem dla Europy na początku XVI w.. Pytanie 13.: Można przyjąć, iż kryzys gospodarczy w Europie Zachodniej w latach 70.. Źródłami niepisanymi są wszelkie ludzkie wytwory, czyli: - narzędzia.. - broń.Źródła historyczne - wszystko, skąd można czerpać wiedzę o przeszłości (według Jerzego Topolskiego), inaczej rzecz biorąc - są to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka.. Jest to jeden z głównych powodów, dla których powinniśmy chronić środowisko.Podaj stosowaną w historiografii nazwę odezwy, której dotyczą oba źródła.. Dlaczego stosujemy zasadę wywołania negatywów w stałym czasie, temperaturze i stosujemy jednakowy skład wywoływacza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt