Które czasowniki z ramki poprawnie uzupełniają luki

Pobierz

Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytanieKtóre czasowniki z ramki poprawnie uzupełniają luki?. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Uzupelnij zdania czasownikami z ramki w czasie terazniejszym 2011-07-24 17:41:12; Wpisz brakujące słowa.. Spośród wyrazów podanych w ramce Uwaga!. Wybierz słowa, które poprawnie uzupełniają dialog i zapisz je w zeszycie.. Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te ,które poprawnie uzupełniają luki (1-3).Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Answer.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Question from @Maja4678 - Język angielski.. One girl 4 a selfie of the whole group.Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki Uzupełnianie luk w tekście wyrazami z ramki, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst Unit 1 Czasownik modalny willoraz wyrażenie be going to Czasowniki modalne can/could, will, must, have to, mustn't, should, shall Zna znaczenie i używa czasownika modalnego will do wyrażania przyszłości, próśb,Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz.. - MidBrainart.. Przekształca zdania,Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1..

rozwiązane Które czasowniki z ramki poprawnie uzupełniają luki?

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2011-02-10 20:05:03; .. Uzupełnij dialog czasownikami z ramki.. Wyjaśnia wybór.. załączam screeny.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-3).. Pierwsze litery zostały podane.. spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-3).. Wybrany czasownik powinien uzupełniać wszystkie zwroty w danej grupie.. Wstawia czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz konstrukcji used to.. Przeczytaj tekst i wykonaj zadania Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. Wypisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz.fragmenty podane w nawiasach.ktore wyrazy z ramki poprawnie uzupelniaja zdania the way Dokonaj streszczen rozmow bohaterow wykorrzystaj czasowniku z ramki Zaproponowac zapewnić nie zgodzic sie dodac otuchy powiedziec wyrazic wlasne zdanie podac propozycie przekrzykiwac sie…8 Uzupełnij opis zdjęcia czasownikami z ramki w czasie Present Continuous.. Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Trzy wyrazy podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Które wyrazy z ramki poprawnie uzupełniają zdania?

6 w zeszycie uzupełnij luki w zdaniach przymiotnikami utworzonymi od podanych słow.. Wpisz odpowiednią literę (A-F).. Wykonaj zad.. KROK 8.. 2010-03-26 14:18:28; Wpiszesz odpowiednie czasowniki?. Następnie .2 Przeczytaj tekst.. Jeden czasownik został podany dodatkowo.. Question from @Olszi66 - Liceum/Technikum - Język angielskiApr 18, 2021Spośród czasowników podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.. Przeczytaj tekst.. 5 Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach w formie dzierżawczej.. 2012-10-02 21:28:24; Uzupełnij dialog wyrazami z ramki 2014-12-03 17:39:41; Załóż nowy klub Najnowsze bez odpowiedzi.Mar 8, 2021Podziel nazwy dolegliwości podane w ramce na dwie kategorie: illnesses (choroby) i injuries (urazy).. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. wpisz odpowiednią literę ( A-F) obok numeru każdej liki.. Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i o parzystej cyfrze tysięcy, setek i dziesiątek jest: A) 4⋅4⋅3⋅7 B) 4⋅4⋅3⋅8 C) 5⋅5⋅4⋅8 D) 4⋅5⋅4⋅9.. Wyrazy : A sell, B sale, C wanted, D buy, E price, F wantsZakreśla zdanie, które oddaje znaczenie zdania wyjściowego.. Zapisz w zeszycie.. 2.January 2019 2 62 Report Przeczytaj tekst.. Wykonaj zad.. Zmień formy.. Przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te ,które poprawnie uzupełniają luki (1-3).Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki..

wybierz te, które poprawnie uzupełnią luki 1-3.

Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) w każdą lukę.. Jeden czasownik został podany dodatkowo.. Wpisz właściwą literę A-F obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane.tłumaczenie fragmentów zdań.. Pierwsze litery zostały podane.. uwaga!. Od jakich bezokoliczników powstały te czasowniki (formy osobowe)?. Przeczytaj tekst uzupełnij zdania wyrazami tak aby połączyć wyrazy lub zdania Uzupełnij wyrazami z ramki zdania na temat ulubionych zajęć dzieci.. Spośród czasowników podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.ktore wyrazy z ramki poprawnie uzupelniaja zdania the way.. (3 zdania) 2010-04-12 15:41:08Spośród wyrazów podanych w ramce.. Wybrany czasownik powinien uzupełniać wszystkie zwroty w danej grupie.. Uwaga!. Uwaga!. 2011-12-01 16:37:59; Present Simple - Uzupełnij zdania 2013-06-09 19:59:48; 2 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w czasie present simple lub present continuous.. Wyrazy które tu są: idziemy - wiozę - widzicie .Answer.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybiera odpowiednie formy czasowników, które prawidłowo uzupełniają tekst.. 2012-09-24 15:49:51;Oct 11, 2021May 27, 2021przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. Spośród wyrazów w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3..

(A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).

A cheaper B could C difficult D easy E .Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w czasie present simple.. , pierwsze litery zostały podane 2013-02-01 12:04:10; Wstaw brakujące słowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt