Nabór na stanowisko głównego księgowego w instytucji kultury

Pobierz

Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik działu pomocy środowiskowej, świadczeń i usług opiekuńczych nie wyłoniono żadnego kandydata spełniającego niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu.. Andersena w Lublinie Warunki zatrudnienia: pełny etat od 01.09.2022 Zakres obowiązków:Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Głównego Księgowego/Głównej Księgowej Instytucji.. Pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki z dopiskiem Nabór na stanowisko Księgowego.3.Obsadzanie stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury wiąże się odrębnym trybem nawiązywania stosunków pracy.. Rodzaj umowy: umowa o pracę .. Stanowisko: Główny Księgowy.. Warunki Zatrudnienia: 1 etat.. 1 i 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), następujące niezbędne wymagania:Nabór na stanowisko Głównego Księgowego KDK 6 lipca 2021 Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród I. dra M. Żmigrodzkiego; Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej; Wymiar czasu […]OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego Instytucji Kultury w Domu Kultury ?KADR?.

ogłaszają nabór na stanowisko .

37-560 PruchnikNabór na stanowisko Głównego Księgowego Szczegóły Utworzono: 11-03-22 Kategoria: Aktualności Odsłony: 1 .. Jana Dzierżona w Kluczborku .. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.Służewski Dom Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.. 0,15 .Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego MKL w Kolbuszowej" do dnia 14 czerwca 2013 roku w sekretariacie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul.: Kościuszki 6, do godz. 13.00.Stanowisko: Główny Księgowy w instytucjach kultury tj. : Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej; Bibliotece Suskiej im.. Wymiar czasu pracy: łącznie 1/1 etatu .. Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy w Parku KulturyDYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŚNIEWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Główny Księgowy Instytucji Kultury Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie ul. Planowany termin zatrudnienia: od 1 marca 2020 r. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM: I .Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ..

Zakres wykonywania zadań na stanowisku: Prowadzenie rachunkowości instytucji.

DyrektorPrzedmiotem postępowania jest wybór Głównego Księgowego/Głównej Księgowej Instytucji.. w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dyrektor Domu Kultury ?KADR?. Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.. 2021 r. do godz. 16:00 .Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY .. Kliknij aby zobaczyć ilustrację.Oferty można składać:1.. Termin składania dokumentów: od dnia 03.11.2021 r. do 16.11.. W najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokajamy potrzeby kulturalne poprzez edukację oraz animację artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.Doświadczenie w pracy, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury.znajomości gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej; umiejętności obsługi programów: finansowo-księgowych, Płatnik, KSAT, programów pakietu MS Office (Excel) Oferujemy umowę o pracę pełny wymiar czasu pracy pracę w przyjaznej atmosferzeOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego (uwaga, treść ogłoszenia jest przykładowa, dlatego przed wykorzystaniem powinna zostać dostosowana do potrzeb danej jednostki organizacyjnej) Kliknij aby zobaczyć ilustrację..

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku .

Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.. Decyduje data wpływu do biura ZGKiM w Klimontowie.. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu - Centrum Kultury w Kluczborku .. w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy działając na podstawie § 9 ust.. Do zadań głównego księgowego należy: 1) Opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce.. 0,35 etatu - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku .. Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce.. Osobiście w : Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121A, 42-583 Bobrowniki z dopiskiem Nabór na stanowisko Księgowego.2.. Od właściwego przeprowadzenia procedury konkursowej zależy szybkie wyłonienie kandydata, który sprawnie pokieruje ośrodkiem kultury.. Nazwa i adres jednostki: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.. Br. Markiewicza 20.. Jak uniknąć błędów, zatrudniając dyrektora w instytucji kultury?GMINNY OŚRODEK KULTURY w Wińsku ogłasza nabór na stanowisko: .. - Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), następujące niezbędne wymagania: .. kodeksu postępowania administracyjnego .DYREKTOR CENTRUM KULTURY I FILMU w SUCHEJ BESKIDZKIEJ z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 27 OGŁASZA CZWARTY NABÓR NA STANOWISKO - Główny księgowy Stanowisko: Główny księgowy w instytucjach kultury tj. : Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej; Bibliotece Suskiej im..

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO .. 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), następujące, niezbędne wymagania: w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo- księgowych płacowych; Dodatkowym atutem będzie co najmniej 3-miesięczny staż w pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku.. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w miesiącu kwietniu 2014 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.. dra M. Żmigrodzkiego; Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej.. zm.) następujące.. Andersena w Lublinie ogłasza rekrutację na stanowisko: Główny Księgowy Instytucji Kultury Miejsce pracy: Teatr im.. Służewski Dom Kultury to miejsce integracji społecznej w zakresie kultury, ekologii i rekreacji.. Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu ul. K. Miarki 5.. 2) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Gromadce.Dokumenty należy składać w terminie od 17.01.2022 r. do 28.02.2022 r. Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY " do Biura Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach (budynek biblioteki), ul.• praca w instytucji kultury o stabilnej pozycji WARUNKI APLIKOWANIA Dokumenty i niezbędne oświadczenia • CV oraz list motywacyjny • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW • dokumenty należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2022r.Dyrektor Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Głównego Księgowego.. dra M. Żmigrodzkiego; Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej; Wymiar […]PARK KULTURY W STARACHOWICACH ZATRUDNI GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ/ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.. 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw .Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów z dopiskiem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego" w terminie do dnia 06.06.2022 do godziny 15 00.. Wymagania niezbędne: Kandydatem na głównego księgowego może być osoba, spełniająca zgodnie z art.54 ustawy o. finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.. 59-230 Prochowice.. Plik do pobrania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt